Grafiekkunst

Het woord grafiek is een verzamelwoord met allerlei betekenissen. Oorspronkelijk had grafiek weinig met kunst te maken, was het louter een techniek om veel van hetzelfde te vervaardigen, een hoeveelheid dezelfde druksels. Zo is het drukken van kranten, tijdschriften en land- en ansichtkaarten onderdeel van de grafische industrie geworden, de mechanische en elektronische verveelvoudiging. Het woord slaat ook op andere zaken, een diagram bijvoorbeeld: de prijsontwikkeling van huizen kan men in een grafiek weergeven. Soms wordt het gebruikt als aanduiding van schrijven of tekenen of van schrijf- en tekenkunst. Binnen de grafische technieken heeft zich een afzonderlijke grafische kunst ontwikkeld. Eerst, toen er nog alleen houtsneden bestonden met de bedoeling om eenvoudige kunst te maken voor de kleine beurs. In de loop van de tijd is het een autonome kunstvorm geworden, een zelfstandig expressiemiddel met eigen karakteristieken en eigen vakmatige eisen. Het verveelvoudigingselement is bewaard gebleven.

Bron: Bovenstaande tekst is uitgegeven door de Vereniging voor Originele Grafiek, 1995.